RANDOM
VIDEO

Tìm m để đường tròn (C): x^2+y^2+2x-2y-2=0 cắt đt d:x-my+2m+3=0

Cho đường tròn (C): \(x^2+y^2+2x-2y-2=0\) và đường thẳng d: \(x-my+2m+3=0\). Tìm m để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt B và C sao cho BC=\(2\sqrt{3}\)

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Lời giải:

  Đường tròn (C):

  \(x^2+y^2+2x-2y-2=0\)

  \(\Leftrightarrow (x+1)^2+(y-1)^2=4=2^2\)

  Do đó đường tròn (C) là đường tròn có tâm \(I(-1;1)\) bán kính \(R=2\)

  Từ $I$ kẻ \(IH\perp BC\) thì $H$ là trung điểm của $BC$

  \(\Rightarrow BH=\sqrt{3}\)

  Áp dụng định lý Pitago:

  \(IH=\sqrt{BI^2-BH^2}=\sqrt{R^2-3}=\sqrt{4-3}=1(1)\)

  Mà: \(IH=d(I, d)=\frac{|-1-m+2m+3|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{|m+2|}{\sqrt{m^2+1}}(2)\)

  Từ \((1); (2)\Rightarrow \frac{|m+2|}{\sqrt{m^2+1}}=1\)

  \(\Rightarrow (m+2)^2=m^2+1\Leftrightarrow m^2+4m+4=m^2+1\)

  \(\Leftrightarrow 4m+3=0\Leftrightarrow m=\frac{-3}{4}\)

    bởi Nguyen Thuy 05/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1