Tìm điểm F trên Oy sao cho tam giác AFC cân tại F biết A(-1;2),B(1;1),C(2;-1)

bởi Isadora Chan 04/11/2018

Cho 3 điểm A(-1;2),B(1;1),C(2;-1)

Tìm điểm F trên Oy sao cho tam giác AFC cân tại F

Câu trả lời (1)

 • dễ dàng tính đc AB=\sqrt{(x_{1}-x_{2})^2+(y_{1}-y_{2})^2}=\sqrt{5}

  BC=\sqrt{(x_{1}-x_{2})^2+(y_{1}-y_{2})^2}=\sqrt{5}

  => tam giác ABC cân tai B => B thuộc đường trung trực của AC

  mà Tam giác ABF cân tại F nên F nằm trên đường trung trực của AC

  phương trình đường thẳng của đường trung trực của đoạn AC là:y=-x

  vì F thuộc Oy \Rightarrow x_{F}=0

  mà F thuộc đường thẳng y=-x

  => yF=0

  vậy F (0;0)

  bởi Trần Trọng 04/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan