Tìm các đỉnh B,D của hình bình hành biết có A(-2;3) và tâm I(1;1)

bởi Vũ Minh Trường 04/12/2018

Câu 1 :Cho hình bình hành ABCD có A(-2;3) và tâm I(1;1). Biết điểm K(-1;2) nằm trên đường thẳng AB và điểm D có hoành độ gấp đôi tung độ . Tìm các đỉnh B,D của hình bình hành 

A. B(2;1), D(4;-1)

B. B(0;1), D(2;1)

C. B(0;1), D(4;-1)

D. B(2;1), D(0;1)

Câu 2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho a = (1;2),b = (2;4),c =(3;6) .Với những giá trị thực nào của m và n thì c = m.a+ n.b ( a,b,c đều là vecto)

A. n thuộc R; m =3-2n

B. m=1;n=1

C. m thuộc R; n = 3-2m

D. Không tồn tại m,n

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan