Giải hệ pt x+3y+2z=8 và 2x+2y+z=6 và 3x+y+z=6

bởi Naru to 07/11/2018

Gii các h phương trình

a) x + 3y + 2z = 8

   2x + 2y + z = 6

   3x + y + z = 6

 

b) x - 3y + 2z = -7

    -2x + 4y + 3z = 8

    3x + y - z = 5

Câu trả lời (1)

 • a) x + 3y + 2z = 8 => x = 8 - 3y - 2z.

  Thế vào phương trình thứ hai và thứ ba thì được

  <=> hệ phương trình  x = 8 -3y - 2z

                                   2(8-3y-2z)+2y + z = 6

                                   3(8-3y-2z) + y + z = 6

  <=> hệ phương trình :    x = 8-3y-2z

                                      4y + 3z = 10

                                     8y + 5z = 18

  Giải hệ hai phương trình với ẩn y và z:

  hệ phương trình  4y + 3z = 10

                           8y + 5x = 18

  =>y = 1

       z = 2

  =>  x = 1

        y = 1

        z = 2

  Nghiệm của hệ phương trình ban đầu là (1; 1; 2).

  bởi nguyễn Phi 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan