AMBIENT

Giải bất pt căn(x^2-2x)>=x+2

bởi Phạm Khánh Ngọc 07/11/2018

Giải bất phương trình :

\(\sqrt{x^2-2x}\) \(\ge x+2\)

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • \(\sqrt{x^2-2x}\ge x+2\)  (1)

  \(\Leftrightarrow\)  \(\begin{cases}x-2<0\\x^2-2x\ge0\end{cases}\) hoặc \(\begin{cases}x+2\ge0\\x^2-2x\ge\left(x+2\right)^2\end{cases}\)

  \(\Leftrightarrow\)  \(\begin{cases}x<-2\\x\le0\end{cases}\) hoặc \(\begin{cases}x<-2\\2\le x\end{cases}\)

  hoặc \(\begin{cases}-2\le x\\x\le-\frac{2}{3}\end{cases}\)

  \(\Leftrightarrow\)  \(x<-2\)   hoặc \(2\le x\le-\frac{2}{3}\)

  \(\Leftrightarrow\) \(x\le-\frac{2}{3}\)

  Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm T(1) = (\(-\infty\)\(-\frac{2}{3}\))

   

  bởi Đoàn Anh Tuấn 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>