AMBIENT

Giải bất pt (-3x+1)/(2x+1) < = -2

bởi Phan Thiện Hải 06/11/2018

giải bất phương trình sau : \(\frac{-3x+1}{2x+1}\le-2\) 


giải bằng xét dấu nhị thức bậc nhất .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(\frac{-3x+1}{2x+1}+2\le0\)

  \(\frac{-3x+1+4x+2}{2x+1}\le0\)

  \(\frac{x+3}{2x+1}\le0\)

  Lập bảng xet dấu, chú ý các mốc x = -3, x = -1/2

  -3 -1/2 x+3 2x+1 x+3 2x+1 0 0 + + - + - - 0 + - +

  Nghiệm bpt là \(-3\le x<-\frac{1}{2}\)

  bởi Tui Ko Thik Thế 06/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>