AMBIENT

Giải bất pt (3x+1)/2-(x-2)/3 < (1-2x)/4

bởi Quynh Nhu 07/11/2018

Giải các bất phương trình sau

a) \(\frac{3x+1}{2}-\frac{x-2}{3}<\frac{1-2x}{4}\)

b) )2x - 1)(x + 3) - 3x + 1 ≤ (x - 1)(x + 3) + x2 – 5.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)   <=> \(\frac{3x+1}{2}-\frac{x-2}{3}-\frac{1-2x}{4}<0\)

   <=> \(12\left(\frac{3x+1}{2}-\frac{x-2}{3}-\frac{1-2x}{4}\right)<0\)

  <=> 6(3x + 1) - 4(x - 2) - 3(1 - 2x) < 0

  <=> 20x + 11 < 0

  <=> 20x < - 11

  <=> x < \(-\frac{11}{20}\)

   

  b) <=> 2x2 + 5x – 3 – 3x + 1 ≤ x2 + 2x – 3 + x2 - 5

      <=> 0x ≤ -6.   

  Vô nghiệm.   

  bởi Trần Hiệp 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>