YOMEDIA
NONE

Đơn giản biểu thức G=cos(a-5pi)+sin(-3pi/2+a)-tan(pi.2+a).cot(3pi/2-1)

Đơn giản biểu thức sau:

\(G=Cos\left(\alpha-5\pi\right)+sin\left(-\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)-tan\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right).cot\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right)\)

.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • G = \(cos\left(a+\pi-6\text{​​}\text{​​}\pi\right)+sin\left(-2\pi+\dfrac{\pi}{2}+a\right)-tan\left(\dfrac{\pi}{2}+a\right)\cdot cot\left(\pi+\dfrac{\pi}{2}-a\right)\)

    = \(cos\left(a+\pi\right)+sin\left(\dfrac{\pi}{2}+a\right)-tan\left(\dfrac{\pi}{2}+a\right)\cdot cot\left(\dfrac{\pi}{2}-a\right)\)

    = \(-cosa+cosa-\left(-cota\cdot tana\right)=1\)

      bởi Kiều Oanh 06/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF