ON
YOMEDIA
VIDEO

CM đường thẳng (d): y=(3-2m)x - m^2 - 2m luôn tiếp xúc với parabol cố định

CMR đường thẳng (d) y=(3-2m )x - m^2 - 2m luôn tiếp xúc với một parabol cố định

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 2

    bởi lovely vân 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giả sử \(\left(P\right):y=ax^2+bx+c\)

  khi đó \(\left(P\right)\cap\left(d\right)\) \(\Leftrightarrow ax^2+bx+c=\left(3-2m\right)x-m^2-2m\)

  \(\Leftrightarrow ax^2+\left(b+2m-3\right)x+m^2+2m+c=0\)

  để \(\left(P\right)\) tiếp xúc \(\left(d\right)\) \(\Leftrightarrow\left(b+2m-3\right)^2-4a\left(m^2+2m+c\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow b^2+4m^2+9+4mb-12m-6b-4am^2-8am-4ac=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(b^2+9-6b-4ac\right)+\left(4b-12-8a\right)m+\left(4-4a\right)m^2=0\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}b^2+9-6b-4ac=0\\4b-12-8a=0\\4-4a=0\end{matrix}\right.\) \(\left\{{}\begin{matrix}a=1\\b^2-6b+9-4c\\4b-20=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=1\\b=5\\c=1\end{matrix}\right.\)

  vậy tồn tại \(\left(P\right)y=x^2+5x+1\) \(\Rightarrow\left(đpcm\right)\)

    bởi Nguyễn Giang Linh 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1