ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của dãy n số được nhập từ bàn phím?

viết chương trình tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của dãy n số được nhập từ bàn phím.

giúp tớ với

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Program Cau2;

  Uses crt;

  Var i,n,max,min: integer;

  a: array[1..100] of integer;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘ Nhap do dai cua day so, n= ‘);

  Readln(n);

  Writeln(‘Nhap cac phan tu cua day so: ‘);

  For i:= 1 to n do

  Begin

  Write(‘a[‘, i, ‘]= ‘);

  Readln(a[i]);

  End;

  max:= a[1];

  min:= a[1];

  For i:= 2 to n do

  Begin

  If max < a[i] then max:= a[i];

  If min > a[i] then min:= a[i];

  End;

  Writeln(‘So lon nhat la max= ‘, max);

  Writeln(‘So nho nhat la min= ‘, min);

  Readln;

  End.

    bởi vu tat binh 30/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)