ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số tự nhiên số phần tử mảng được nhập từ bàn phím in ra màn hình tổng các số lẻ trong mảng?

Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số tự nhiên. Số phần tử mảng được nhấp từ bàn phím. In ra màn hình tổng các số lẻ trong mảng.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • program Mang_le;

  uses crt;

  var a:array[1..50] of integer;

  i,n,S:integer;

  begin

  writeln('Nhap vao so phan tu:');

  readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  writeln('a[',i,']=');

  readln(a[i]);

  end;

  for i:=1 to n do if a[i] mod 2=1 then S:=S+a[i];

  writeln('Tong cac so le la:',S);

  readln

  end.

    bởi Nguyễn Minh Thái 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)