ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Cho một dãy số gồm n số nguyên viết chương trình sử dụng biến mảng nhập vào dãy số nguyến và tính tổng các số nguyên?

Cho một dãy số gồm n số nguyên. Viết chương trình sử dụng biến mảng thực hiện các yếu cầu sau:

+ Nhập vào dãy số nguyên đó

+tính tổng các số nguyên trong dãy số vừa nhập

+đếm xem trong giải số đó có bao nhiêu số âm

+tính tích các số nguyên trong dãy số vừa nhập

+ in ra số lớn nhất cùa dãy số đó

+ in ra số bé nhất của dãy số đó

@@@@@Ai giúp tớ với, tớ sắp thi rồi

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • bn thu xem nhe

  program Mang;

  uses crt;

  var i, max, min, tong, tich, desoam,n:longint;

  A:array[1..10000] of longint;

  begin

  write('N= '); readln(n);

  tong:=0;

  tich:=1;

  demsoam:=0;

  for i:=1 to n do

  begin

  write('Nhap phan tu thu ',i); readln(A[i]);

  tong:=tong+A[i];

  tich:=tich*A[i];

  if A[i]<0 then demsoam:=demsoam+1;

  end;

  min:=A[1];

  max:= A[1];

  for i:=1 to n do

  begin

  if A[i]>max then max:=A[i];

  if A[i]<min then min:=A[i];

  end;

  writeln('Tong cac so trong day vua nhap: ',tong);

  Writeln('Day tren co ',demsoam,' so am.');

  Writeln('Tich cac so nguyen trong day: ',tich);

  Writeln('So lon nhat la: ',max);

  Writeln('So be nhat la: ',min);

  readln

  end.

    bởi ThuTrang Nguyen 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)