YOMEDIA
ZUNIA12

Nhập vào 1 mảng gồm 50 phần tử thuộc kiểu nguyên.đếm số lượng số chẵn trong dãy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • var

  a:array[1..50] of integerl;

  i,d:integer;

  begin

  write('nhap so luong pt mang:');readln(n);

  for i:=1 to n do

  if a[i] mod 2=0 then d:=d+1;

  write('so luong so chan trong mang la:',d);

  readln

  end.

    bởi thu phương 18/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF