YOMEDIA
ZUNIA12

Enter a user name and _____to get into the computer system. A. website B. logo C. password D. keyword

1,Enter a user name and _____to get into the computer system

A. website B. logo C. password D. keyword

2,Her sister _____as a presenter in the local television station, doesn’t she?

A. works B. is working C. has worked D. worked
3,You hardly watch science fiction films, _________? A. don’t you B. do you C. are you D. aren’t you
4,Do you mind _____me an evening newspaper on the way home? A. buy B. to buy C. buying D. bought
5,No one phoned while I was out, ______? A. did they B. didn’t they C. did he D. didn’t he

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1,Enter a user name and _____to get into the computer system

  A. website B. logo C. password D. keyword

  2,Her sister _____as a presenter in the local television station, doesn’t she?

  A. works B. is working C. has worked D. worked
  3,You hardly watch science fiction films, _________? A. don’t you B. do you C. are you D. aren’t you
  4,Do you mind _____me an evening newspaper on the way home? A. buy B. to buy C. buying D. bought
  5,No one phoned while I was out, ______? A. did they B. didn’t they C. did he D. didn’t he

    bởi Okakensyy Khoa 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF