ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

choose the correct answer?

43. It______ in Ha Noi _______I was born and grew up
a. is/that
b. was/that
c. was/which
d. is/which

45. It was The World Cup 2002______in Korea and Japan.
a. which was held
b. that were held
c. that was held
d. that held

46. It/ be / these / book / I buy / London
a. It is these books that I buy in London
b. It was these books which I bought on London
c. It was these books that I bought in London
d. It was these books I bought in London

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 43. It______ in Ha Noi _______I was born and grew up
  a. is/that
  b. was/that
  c. was/which
  d. is/which

  45. It was The World Cup 2002______in Korea and Japan.
  a. which was held
  b. that were held
  c. that was held
  d. that held

  46. It/ be / these / book / I buy / London
  a. It is these books that I buy in London
  b. It was these books which I bought on London
  c. It was these books that I bought in London
  d. It was these books I bought in London

    bởi Nguyen thao 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1