ADMICRO
UREKA

Rewrite the following sentences without changing their original meaning: the eagle team performed more successfully thân the lion team(successfully)

Rewrite the following sentences without changing their original meaning.use the right comparative form of the adverbs in brackets

1the eagle team performed more successfully thân the lion team(successfully)

-->the lion team performed.................

2in the countryside, children play more freely than in the city (freely)

In the city, children..........

3our gers are now better equipped than in the past(badly)

In the past,our gers...........

4a sports car goes car goes faster than an ordinary car(slowly)

An ordinary car goes.........

5a business peon travels more expensively than a tourist (cheaply)

A tourist travels............

6 Mr Thompson woris more reponsibly than Mr Dylan (carelessly)

Mr Dylan works..........

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Rewrite the following sentences without changing their original meaning.use the right comparative form of the adverbs in brackets

  1the eagle team performed more successfully thân the lion team(successfully)

  -->the lion team performed......less successfully than the eagle team...........

  2in the countryside, children play more freely than in the city (freely)

  In the city, children.....play less freely than children in the countryside.....

  3our gers are now better equipped than in the past(badly)

  In the past,our gers....was badly equipped than now.......

  4a sports car goes car goes faster than an ordinary car(slowly)

  An ordinary car goes...more slowly than a sport car......

  5a business peon travels more expensively than a tourist (cheaply)

  A tourist travels.....more cheaply than a business .......

  6 Mr Thompson woris more reponsibly than Mr Dylan (carelessly)

  Mr Dylan works....more carelessly than Mr thompson ......

    bởi Hồ Kim Quý 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF