AMBIENT
UREKA

Viết lại câu sau hoàn chỉnh: house/a/minh/lake/a/lives/in/near

1.house/a/minh/lake/a/lives/in/near.->

2.yard/front/school/there/big/of/is/our/in /a->

3. many/right/the//museum/are/flowers/the/there/to/of?->

4.next/photocopy/what/store/there/the/is/to/?->

5.his/friend/in/family/my/hanoi/doesn't/with/live

6.on/floor/classroom/the/is/our/first

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1.house/a/minh/lake/a/lives/in/near.->

  =>Minh lives in a house near a lake.

  2.yard/front/school/there/big/of/is/our/in /a->

  =>There is a big yard in front of our school.

  3. many/right/the//museum/are/flowers/the/there/to/of?->

  =>Are there many flowers to the right of the museum?

  4.next/photocopy/what/store/there/the/is/to/?->

  =>What is there the potocopy store next to?

  5.his/friend/in/family/my/hanoi/doesn't/with/live

  =>My friend doesn't live in Hanoi with his family.

  6.on/floor/classroom/the/is/our/first

  =>Our class is on the first floor.

    bởi lại thị thắm 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON