YOMEDIA

Tạo câu hỏi bằng cách dùng những từ trong ngoặc: My brother has a lot of English books.(Who/What)

Tạo câu hỏi bằng cách dùng những từ trong ngoặc:

1. My brother has a lot of English books.(Who/What)

2. We are going to bookstore tomorrow morning.(When/Where)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. My brother has a lot of English books.(Who/What)

  -Who have a lot of English books?

  -What does your brother have a lot of English books?

  2. We are going to bookstore tomorrow morning.(When/Where)

  -When are you going to bookstore?

  -Where are you going tomorrow morning?

   

    bởi Hoàng Văn Thắng 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Điền vào chỗ trống hình thái của từ trong ngoặc:

  1.There are_______ between urban and rural lifestyles.( different )

  2.Mr. Brown is the teacher ________ towards the principal's room.(walk)

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Điền vào chỗ trống:

  What ... ?

  - I study at Marie Curie school.

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • Find which word does not belong to each group.

  1.          A.sick                      B.tired                       C.sore                      D.fit

  2.          A.orange juice        B.fresh milk              C.water                    D.soft drinks

  3.          A.cough                   B.flu                          C.sunshine               D.sunburn

  4.          A.jogging                 B.cycling                  C.swimming            D.reading

  5.          A.sleep                    B.rest                        C.relax                     D.work

  6.          A.singing                 B.washing                 C.cleaning               D.tidying up

  7.          A.and                      B.but                          C.so                          D.although

  8.          A.junk food             B.fruits                       C.fish                       D.vegetable

  9.          A.healthy                 B.fit                           C.well                       D.sick

  10.        A.soccer                 B.badminton            C.beef                      D.basketball

  10/11/2019 |   4 Trả lời

 • viết các câu sau sao cho nghĩa của nó giống câu ở trên nó:

  1. How about going camping this weekend ?

  - Let's .........................................................................

  2. We can't walk there . It very far.

  - It's too ..........................................................................

  3. Let' s play the volleyball tomorrow afternoon.

  - Why ...............................................................................

  4.My aunt's baby will be born in September . 

  - My aunt is .......................................................................

  5.I intend to visit Mui Ne this summer.

  - I'm...........................................................................................

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • viết công thức của Will be able to : + Affirmative ( cho VD)

                                                                + Negative  ( cho VD)

                                                                + Interrogative  ( cho VD)

   

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết chữ dựa vào từ gợi ý :

  She/ often / clean / room / weekends

  I/ live / Paris/ 1972

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • CHUYỂN ĐỔI TỪ HT HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ NGƯỢC LẠI.

  1. vIẾT LẠI CÂU KHÔNG THAY ĐỔI NGHĨA.

  1 This is the first time he went abroad.

  ==> He hasn't............................

  2, She startes driving 1 month ago

  ==> She has..........................................

  3, We began eating when it started to rain.

  ==> We have...............................

  4, I last had my hair cut when I left her

  ==> I haven't............................................

  5, The last time she kissed me was 5 months ago.

  ==> She hasn't..................................

  6 It is a long time since we last met.

  ==> we haven't.......................................

  7, When did you have it?

  ==> How long...........................................

  8 This is the first time I such a delicicous meal.

  ==> I haven't.........................................

  9 I haven't seen him for 8 days.

  ==> The last...............................................

  10, I haven't taken  bath since Monday

  ==> It is..............................

  Help Me

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 •  Chuyển câu bị động ở thì quá khứ đơn :

  1, Nobody swept this street last week.     =>

  2, they looked after the chidren caerfully.   =>

  3, Where did they buy that skirt ?     =>

  4, Mr.Obama had " Bún chả " at Huong Lien food stall .    =>

  5, They did not decorate the room yesterday.    =>

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1.Hoan thanh cau:

    We/like/potato/our/lunch

  2.Viet cau moi nhung nghia ko thay doi

     a) How long is the road?

  Dau suy ra: What.............

      b) The girls are beautiful

  Dau suy ra: They're...........

      c) Mr and Mrs Hung has a son, Nam

  Dau suy ra: Mr and Mrs Hung are............

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1. He didn't find his that afternoon.

  2. They knew english in 2005

  3. We tried too many jobs last year 

  4.Where did she go some minutes ago ? 

  5. Nam began to play the guitar  in 2009

            Write these tenseces (  simple past - present perfect)

            Viết lại câu ( quá khứ đơn - hiện tại hoàn thành)

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)