YOMEDIA

Sắp xếp câu sau hoàn chỉnh: /your/ after/ friends/ what/ do/ do/ school/?/

SẮP XẾP LẠI CÂU CHO ĐÚNG

1 /your/ after/ friends/ what/ do/ do/ school/?/

2 /in/ free/ Nam/ his/music/ often/to/ time/ listens/

3 / the/ four/ are/ of/there/ table/ glasses/milk/on/

4 /floor/ your/ í/ which/ on/ classroom/?/

5 / does/ many/have/ building/ how/ floors/the/?/

6 /halj/brother/ school/seven/ starts/ my/ at/ past/

7 /the/ doing/ your/ morning/ park/ in/ exercise/ parents/ are/?

8 / right/ is/ there/ paddy/ to/ house/ the/ rice/ Ba's/of/

9/ works/Mr.Ba/ near/ in/house/ his/ factory/a/

10 / Ha Noi/ travel/ how/ Nam's / does/ uncle/ to/?/

11/ watching/ movie/ TV/ Lan/ living room/ the/ a/ in/ i/ on/ good/

12 / for/ LAn/ front/ is/friends/waiting/ her/ school/ of/ in/ the/

13 / never/ sons/ are/ for/ our/ late/ work/

14/ leaves/ my/ quater/ work/ a/ father/ for/ seven/ at/ to/

15 /country/is/ the/ quiet/ it/ in/

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • SẮP XẾP LẠI CÂU CHO ĐÚNG

  1 /your/ after/ friends/ what/ do/ do/ school/?/

  => What do your friends do after school?

  2 /in/ free/ Nam/ his/music/ often/to/ time/ listens/

  => Nam often listens to music in his free time.

  3 / the/ four/ are/ of/there/ table/ glasses/milk/on/

  => There are four glasses of milk on the table.

  4 /floor/ your/ í/ which/ on/ classroom/?/

  => Which floor is your classroom on?

  5 / does/ many/have/ building/ how/ floors/the/?/

  => How many floors does the building have?

  6 /halj/brother/ school/seven/ starts/ my/ at/ past/

  => My brother starts school at half past seven.

  7 /the/ doing/ your/ morning/ park/ in/ exercise/ parents/ are/?

  =>Are your parents doing morning exercise in the park?

  8 / right/ is/ there/ paddy/ to/ house/ the/ rice/ Ba's/of/

  => There is a rice paddy to the right of Ba's house.

  9/ works/Mr.Ba/ near/ in/house/ his/ factory/a/

  => Mr.Ba works in a factory near his house.

  10 / Ha Noi/ travel/ how/ Nam's / does/ uncle/ to/?/

  => How does Nam's uncle travel to Ha Noi?

  11/ watching/ movie/ TV/ Lan/ living room/ the/ a/ in/ i/ on/ good/

  => Lan is watching a good movie in the living room.
  12 / for/ LAn/ front/ is/friends/waiting/ her/ school/ of/ in/ the/

  => Lan is waiting for her friends in front of the school.

  13 / never/ sons/ are/ for/ our/ late/ work/

  => Our sons never late for work.

  14/ leaves/ my/ quater/ work/ a/ father/ for/ seven/ at/ to/

  => My father leaves for work at a quarter to seven.

  15 /country/is/ the/ quiet/ it/ in/

  => It is in the quiet country.

    bởi Phạm Thùy Trang 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)