ADMICRO

Sắp xếp câu sau hoàn chỉnh: live/city/you/a/in

1.it's a..............besket

2. sap xep

1,live/city/you/a/in

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. You live in a city

    bởi Kiều THU 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Sắp xếp:

  Is / of /the autumn / the season/ fruits/ ?

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1. Viết câu khẳng định, phủ định và nghi vấn: Kết thúc = o, ss, sh,x, z, ch. Đặt câu với những từ I, They, We, You, He, She, My mother, My father.

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • Complete the emails with there's, there are, there's no, and there are no.

  From Kristen

  Hi Gina,

  Here's a picture of my city - Sydney, Australia. (1) ....................... many interesting places here. Sydney has a lot of beackes. My favourite beach is Bondi Beach. (2) ....................... a great zoo, too: Taronga Zoo.

  (3) ....................... a small downtown. It's the Pitt Street Mall. (4) ....................... four nice cafés and a great music store at the mall. Sydney Opera House is famous. It's a great city. I love it.

  Come and visit me soon!

  Kristen

  From Gina

  Dear Kristen,

  Thanks for your e-mail. Sydney is beautiful. My town is very small. (5) ....................... opera house here. (6) ....................... beaches here. (7) ....................... a mall. (8) ....................... two restaurants and an Internet café. My town is a little boring, but I like it a lot. Bye!

  Gina

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • sửa lỗi trong câu : that is my friend book

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt câu hỏi cho từ in đậm

  1. They work in a hospital

  2. He goes to Le Loi school

  3. I play soccer in the afternoon

  4. I have two brothers

  5. There are three bookstores near my house

  6. Mrs. Long's daughter is eleven

  7. The house is big

  8. My mother's picture is on the wall

  9. My gets up at 6.00 every morning

  10. There are four people in my family

  11. My class starts at 12.30

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Dịch các câu sau sang Tếng Anh:

  1.Gia đình tôi đã sống ở đây từ năm 1990.

  2.Lan đã làm bài tập được 2 tiếng đồng hồ rồi.

  3.Chúng tôi là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi.

  4.Anh trai tôi dạy môn toán ở trường này từ năm 2000.

  5.Bố tôi làm cho nhà máy đó dược 2 năm rồi.

  6.Đây là lần đầu tiên tôi ăn món ăn Trung Quốc.

  7.Trước đây cô ấy chưa từng đến Nhật Bản.

  8.Bạn đã học Tiếng Anh được bao lâu rồi?

  9.Nga vừa ra ngoài đúng không?

  10.Lâu lắm rồi tôi không đến thăm ông bà tôi.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Giúp mình với!!

  Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

  - More people live in Tokyo than in Hongkong.

  = Not as......................................

  HELP ME!khocroi

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • they/take/vegetables/market/ the moment

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu

  Phong has a sister,Hoa

  => Phong is ______________

  27/02/2019 |   3 Trả lời

 • 1) Choose the words in the box to fill in the blanks.

  Prince, magic apple, castle, got married, character, surprise, types, seeds, exchange, ordered, greedly, interesting, happy, kind

  1. An Tiem recieced some ____________ from the crow. He grew them.

  2. Folk tales are usually short and ____________. They give me one surprise after another.

  3. The ____________ visited the castle and he met the beautuful princess.

  4. The brother in the story was so _____________. He wanted to have all of the money.

  5. The main _______________ in this story is Snow White.

  6. The King _______________ the princess not to go outside. the priness was very upset.

  7. In the past, people often _______________ salt for food and drink.

  8. My mother was very ______________ when we had a big birther party for her.

  9. Linda is a _______________ person. She often help other peoplewhen they have trouble.

  10. In the end, the Prince and the Princess _______________ annd lived happily ever after.

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)