ADMICRO

My mother is a .........of English (teach)

Give the correct form of the words in brackets

1,My mother is a ..............of English(teach)

2,She enjoyed the .........atmosphere(peace)

3,Hoa ia the most ........girl in her class(beauty)

4,Hanoi people are very...........(friend)

5,Today the weather is fine and.........(sun)

6,He is a famous............(act)

7,He...........for his wrongdoings(Apology)

8,He plays soccer..............(beauty)

9,This is the biggest.................in the city(build)

10,Billgates is a famous.............(busy)

11,HOa has a fine.........of stamps(collect)

12,Lan thnk sewing ia s ...........hobby(use)

13,My uncle ia a .......and.......(paint-decorate)

14,My mother bought a.......white dress for my brithday(beauty)

15,The............little fish were the most beautiful in the aquarum(color)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • Give the correct form of the words in brackets

  1,My mother is a ...teacher.....of English(teach)

  2,She enjoyed the ..peaceful.......atmosphere(peace)

  3,Hoa ia the most ...beautiful.....girl in her class(beauty)

  4,Hanoi people are very...friendly........(friend)

  5,Today the weather is fine and....sunny.....(sun)

  6,He is a famous.....actor.......(act)

  7,He...apologize........for his wrongdoings(Apology)

  8,He plays soccer.....beautifully.........(beauty)

  9,This is the biggest....building.............in the city(build)

  10,Billgates is a famous...businessman..........(busy)

  11,HOa has a fine....collection.....of stamps(collect)

  12,Lan thnk sewing ia s ....useful.......hobby(use)

  13,My uncle ia a ....painter...and..decorator.....(paint-decorate)

  14,My mother bought a..beautiful.....white dress for my brithday(beauty)

  15,The....colorful........little fish were the most beautiful in the aquarum(color)

    bởi Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3. Beautiful

  4. Friendly

  5. Sunny

  6. Actor

    bởi ミ★Bạch Kudo★彡 07/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về tiệc buffet từ 5-7 dòng.

  giúp mk với nhé.ai trả lời thì mk tick cho

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Complete each of the flowing sentences with one suitable word:

  1.You______knock the door before you enter the office

  2.You______eat a lot of fast food because it is not good for your health

  3.In Viet Nam people shouldn't brek things at Tet_____they believe it will bring bad for the rest of the year

  4.Temple in Japan_______their bells 108 times to celebrate the New Year

  5.It is a_______in America to exchange a midnight kiss with someone they love

  6.Tet is really a time of_________and festival throughout the country

  7.Nowadays,the Tetholiday is________shorter,but people enjoy the festival very much

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • 1. dịch các câu mệnh lệnh

  1. hãy nhìn lên bảng!

  2. lấy sách ra!

  3. cất sách đi

  4. không đi học muộn

  5. tắt đèn trước khi đi ngủ

  6. không chạy

  7. không giẫm lên cỏ

  8. làm bài tập về nhà cẩn thận

  9. không ăn quá nhiều kẹo

  10. nghe và nối

  11. hãy trả lời các câu hỏi sau đây

  12. tắt đèn trước khi ra hỏi phòng

  13. không nên ăn quá nhanh

  14. không bơi ở ao

  15. không lái xe ô tô quá nhanh

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Dịch sang tiếng anh :

  1 . Ai đồng ý, xin giơ tay lên.

  2. Hai cái xe trông đều đẹp cả, tôi không biết chọn cái nào.

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • hãy kể về 1 cảnh quan thiên nhiên ở VN

  giúp mk nha mk đang cần lắm đó

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hợp lý

  1 can you help you ?

  26/02/2019 |   3 Trả lời

 • Find the mistake and correct it:

  1.You must to do your homework.

  ....................................................................................................................................

  2.Jack sometimes play football in the park

  ....................................................................................................................................

  3.What's the bigest lake in Vietnam?

  ....................................................................................................................................

  4.I'd like some butters,please!

  ....................................................................................................................................

  5.In my garden,there is a lot of flowers and tree.

  ....................................................................................................................................

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • làm cầu với các tưgợi ý

  1. mai/make orange juice/some oranges

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Put the verb in the correct form or tense

  1 Ba and Nam ( not play )__________video games now

  2 We ( do)__________our homework at present

  3 You and I (walk)__________to school right now

  4 Listen ! Someone ( knock )__________the door

  5 Mary arn sometimes ( ride )__________her bike

  6 Hoa does not ( play )___________badminton

  7 My father ( want )____________to buy a new

  8 His sister ( do )__________aerobics every day

  9 They ( not see )__________movie

  10 I usually ( have )__________dinner at 7.00

  11 Mai ( have )___________Math on Tuesday and Friday

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Dùng từ gợi ý viết thành câu

  According/ weather forecast / may be / foggy / next / few / days

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)