ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Make question for these sentences there are twenty nicse pupils in my class?

2 Em hãy đặt câu hỏi cho những câu sau

ví dụ : this is an eraser

What is this ?

1 . My sister is a doctor

2 There are twenty - nicse pupils in my class

3 That is my teacher

4 These are pencils

5 I 'm twenty year old

6 We are fine , thank you .

7 His name is Tuan

8 We are in our classroom

9 I live in Ha Long .

10 Yes , those are our books

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 2 Em hãy đặt câu hỏi cho những câu sau

  ví dụ : this is an eraser

  What is this ?

  1 . My sister is a doctor

  -> What does your sister do?

  2 There are twenty - nicse pupils in my class

  -> How many pupils are there in your class.

  3 That is my teacher

  -> Who is that?

  4 These are pencils

  -> What are these?

  5 I 'm twenty year old

  -> How old are you?

  6 We are fine , thank you .

  -> How are you?

  7 His name is Tuan

  -> What is his name?

  8 We are in our classroom

  -> Where are you?

  9 I live in Ha Long .

  -> Where do you live?

  10 Yes , those are our books

  -> Are those your books?

    bởi Võ Phan Hồng Hạnh 26/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1