ON
YOMEDIA
VIDEO

Hãy hoàn thành đoạn văn sai đây với

Hãy hoàn thành đoạn văn sai đây với dạng đúng của động từ trong ngoặc

Isabel says " Jack and I .......................(live ) in a room in the hotel . Jack (2) .................(start ) work at six in the morning but I (3) ...................( not start ) until six in the eveng . He (4) ..................(get up ) at five o'clock . We always (7) ......................(meet ) at three o'clock in the afternoon when Jack (8) ........................( finish ) work . We (9) .....................(go) back to our room and we (10) ...............(have) dinner before I (11) ....................( go ) to work at quarter to six in the afternoon

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (5)

 
 
 
 • Hãy hoàn thành đoạn văn sai đây với dạng đúng của động từ trong ngoặc

  Isabel says " Jack and I ...........live............(live ) in a room in the hotel . Jack (2) ........starts .........(start ) work at six in the morning but I (3) .........don't start ..........( not start ) until six in the eveng . He (4) ...........gets up .......(get up ) at five o'clock . We always (7) ............meet..........(meet ) at three o'clock in the afternoon when Jack (8) ...............finishes .........( finish ) work . We (9) .........go............(go) back to our room and we (10) ........have.......(have) dinner before I (11) .........go...........( go ) to work at quarter to six in the afternoon

    bởi Phạm Phương Anh 12/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 live

  2 stadts

  4 gets up

    bởi Trịnh Đức Anh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. live

  2. starts

  3. don't start

  4. gets up

  5. meet 

  6. finishes

  7. go

  8. have

  9. go

    bởi Thảo Trần 07/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1