ON
YOMEDIA
VIDEO

give the correct form word?

1. We must be ...............................when we cross the road. CARE

2. A...........................is working on his farm. FARM

3. My brother is a bus.............................. DRIVE

4. Miss Thuy is ...........................her motorbike to work. RIDE

5. Near my house there is a market. It is very.............................. NOISE

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. We must be ..............CAREFUL.................when we cross the road. CARE

  2. A..............FAMER.............is working on his farm. FARM

  3. My brother is a bus..............DRVER................ DRIVE

  4. Miss Thuy is ...............RIDING............her motorbike to work. RIDE

  5. Near my house there is a market. It is very..............NOISY................ NOISE

    bởi Tề Ngọc Diệp Vũ 24/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1