ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Give the correct form of word Jay never(come)to class on time?

1 Chia động từ

1.Our class (meet) three times a week

2.Stella (watch) tv now. I believe tht she always (watch) a show at this time

3.Jay never (come) to class on time

4> Klein 's (have) a big sale on shoes today

5.ed usually (stay) in a hotel when he (come) to town but tonight he (stay) wwith us

6.Me cole (teach) us at present.He (sustitute) for Mr russell, who is our regular teacher

7.At 9.30 every morning our school bell(ring).listen! i believe it (ring) now

8.Kurt seems to be very busy. I guess he ( study) for his english test

9.the sun always (rise) in the east.Look! It (rise) now

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1 Chia động từ

  1.Our class (meet) meets three times a week

  2.Stella (watch) is watching tv now. I believe tht she always watches (watch) a show at this time

  3.Jay never comes (come) to class on time

  4> Klein 's having (have) a big sale on shoes today

  5.ed usually stays (stay) in a hotel when he comes (come) to town but tonight he is going to stay (stay) wwith us

  6.Me cole is teaching (teach) us at present.He sustitues (sustitute) for Mr russell, who is our regular teacher

  7.At 9.30 every morning our school bell rings (ring).listen! i believe it is ringing (ring) now

  8.Kurt seems to be very busy. I guess he is studying ( study) for his english test

  9.the sun always rises (rise) in the east.Look! It is rising (rise) now

    bởi Ngọc Trâm 11/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1