ON
YOMEDIA
VIDEO

Fill in the comparison with as...as: John is(tall)............glen

Các bạn giúp mình nhé!!!!!!!!!!!!!!

Bài tập :

I . Fill in the comparison with as...as .

 1. John is(tall)............glen.
 2. Janet is(beautiful)..................jeniffer.
 3. You are(crazy)...................my sister.
 4. We can run(fast)..............they can.
 5. My mom is(not / strict)..................your mum.
 6. Your mobile phone is(not / trendy)................mine.
 7. matrix II was(not / interesting)..............matrix I.
 8. This yoghurt(not / taste / good).................the one I bought yesterday.
 9. I can do(many / gress-ups)................you.
 10. I(not / earn / much / money)................you do.

                              Bạn nào giúp mình,mình tick cho nhé thanks

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  1. John is(tall)as tall as............glen.
  2. Janet is(beautiful)..​as beautiful as................jeniffer.
  3. You are(crazy)..as crayzy as.................my sister.
  4. We can run(fast)..as fun as............they can.
  5. My mom is(not / strict).not so strict as.................your mum.
  6. Your mobile phone is(not / trendy)..not so trendy as..............mine.
  7. matrix II was(not / interesting)...not so interesting as...........matrix I.
  8. This yoghurt(not / taste / good)..doesn't taste as good as...............the one I bought yesterday.
  9. I can do(many / gress-ups)....many as gress-ups as............you.
  10. I(not / earn / much / money)...don't earn much as money as.............you do.
   Nếu mik làm sai thì thông cảm nha , good luck!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bởi Nguyễn Vương 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1