YOMEDIA
IN_IMAGE

Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh

dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh 

 1. I/ at /go / to school / on weekends 

2 Why / you/ listen / to muse/ loudly / now?

3. They / not like / beer and wire

4. He / often / have / break fast / late

5. You /do / the house work / at the moment ? 

6. Tim / never / come / lat for school 

7. The girls / eat / break fast at the can teen / now

8. I / do / my home work / at present

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 • 1. I don 't go to school on weekends
  2. Why do n't you listen to muse loudly now?
  3. They don't like beer and wine
  4. He often has break fast late
  5. Are you doing the house work at the moment?
  6. Tim never comes late for school
  7. The girls are eating break fast at the canteen now
  8. I am doing my home work at present

    bởi Lê Trần Khả Hân 17/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1/ I don't go to school on weekends.

  2/ WHy don't you listen to muse loudly now?

  3/They don't like beer and wine.

  4/He often has breakfast late.

  5/Are you doing the house work at the moment?

  6/Tim never comes late for school.

  7/The girls are eating breakfast at the canteen now.

  8/I am doing my homework at the present.

    bởi Ngô Huỳnh Anh 19/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON