Điền từ thích hợp vào đoạn văn sau

bởi hi hi 04/04/2018

James has two________. On Monday, Tuesday and Wednesday he ______ in a hospital. There he looks after sick people. He goes to ______ by car. He starts working at 8 o'clock in the morning and works until thirty ______ five in the afternoon. He works at home on Thursday and Friday, he writes stories for a ______. He lives with somes _____ and in the evening, one of his roomates ____ the meal. At the dinner, they talk about the day.

Câu trả lời (10)

 • James has two jobs. On Monday, Tuesday and Wednesday he works in a hospital. There he looks after sick people. He goes to work by car. He starts working at 8 o'clock in the morning and works until thirty past five in the afternoon. He works at home on Thursday and Friday, he writes stories for a newspaper. He lives with somes friends and in the evening, one of his roomates cooks the meal. At the dinner, they talk about the day.

  bởi Đào Thị Nhàn 04/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • James has two jobs. On Monday, Tuesday and Wednesday he works in a hospital. There he looks after sick people. He goes to work by car. He starts working at 8 o'clock in the morning and works until thirty past five in the afternoon. He works at home on Thursday and Friday, he writes stories for a newspaper. He lives with somes friends and in the evening, one of his roomates cooks the meal. At the dinner, they talk about the day.

  bởi Trần Công Hưng 08/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • jobs

  works

  work 

  past

  newspaper

  friends

  cooks

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cc

  jobs

  works

  work 

  past

  newspaper

  friends

  cooks

  Like (0) Báo cáo sai phạm
  1. jogs
  2. works
  3. work
  4. past
  5. newspaper
  6. friends
  7. cooks
  bởi Nguyễn Minh Đức 01/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • dayoff

  works

   

   

  bởi Tuyền Khúc 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • jogs

  works

  work

  past

  bởi Trịnh Đức Anh 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • jogs

  works

  work

  past

  bởi Hacker 247 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan