ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Đặt câu hỏi với how và trả lời với các từ gợi ý how high are these bulidings?

Đặt câu hỏi với "How" và trả lời với các từ gợi ý

1. tall / he ? // one meter 50 centimeters

.....................................................................................

2. heavy / Hoa ?// 40 kilos

.....................................................................................

3. high / these buildings?// over 150 meters

.....................................................................................

4. long / your dress?// 140 centimeters

......................................................................................

5. deep / the lake ?// about 5 meters

.......................................................................................

6. wide / the table?// 80 centimeters

........................................................................................

7. much / the shose?// eighty thousand dong

.......................................................................................

8. big / your house?// about 160 square meters

..........................................................................................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Đặt câu hỏi với "How" và trả lời với các từ gợi ý

  1. tall / he ? // one meter 50 centimeters

  => How tall is he ? - About one meter 50 centimeters

  2. heavy / Hoa ?// 40 kilos

  => How heavy is Hoa ? - About 40 kilos

  3. high / these buildings?// over 150 meters

  => How high are these bulidings ? over 150 meters

  4. long / your dress?// 140 centimeters

  => How long is your dress ? About 140 centimeters

  5. deep / the lake ?// about 5 meters

  => How deep is the lake ? - About 5 meters

  6. wide / the table?// 80 centimeters

  => How wide is the table ? - About 80 centimeters

  7. much / the shoes?// eighty thousand dong

  => How much are the shoes ? - About eighty thousand dong

  8. big / your house?// about 160 square meters

  => How big is your house ? - About 160 square meters

    bởi Trần Minh 26/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1