ON
YOMEDIA
VIDEO

Đặt câu hỏi cho từ in đậm

 

hãy đặt câu hỏi cho từ in đậm

they are going to the stadium after school

mona plans to buy a new mobile next month

they are watching tv at 7 o'clock in the evening

ben is meeting his friends at the railway station tonight

helen has got license to drive her new car

they will spend their vacation in sapain next year

kate is afraid of sitting in the dark room

tom breaks tthe window in the classroom because he is careless

we usually have lunch in the garden

pam has a tterrible headache

nick lives next to school

that shop is only five minuttes' walk from my house

i am buying four new cds

this ring is $100

i usually have a shower at 7 a.m

i am going to the post office because i need some stamps and send some letters

my brother looks tall and quite thin

i am going to the cinema tonight

she is going shopping with lucy

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (4)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hoang is twelve years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighborhood, there is a hospital and a factory. Hoang’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

  * Questions:

  1. Does Hoang live with his mother, his father and two sisters?

  2. Which grade is he in?

  3. What is there on the street?

  4. Where does his father work?

  09/01/2019 |   5 Trả lời

 •  Match the questions in column A to the answers in column B

   

  A

  B

  1. Are you doctors?                                                  a. Yes, there is.

  2. What does Mr. Hai do?                                                                        b. I live with my parents.

  3. Which school do you go to?                                                                        c. He is a teacher.

  4. Do the boys play badminton?                                                                        d. They go to work at six.

  5. What is next to the hotel?                                                                        e. No, they don’t.

  6. Is there a well to the left of your house?                                                                        f. Yes, we are.

  7. What time do your parents go to work?                                                                        g. I go to Tran Hung Dao School.

  8. Who do you live with?                                                                        h. It’s a bookstore.

  09/01/2019 |   9 Trả lời

 • giới thiệu bản thân bằng tiếng anh smiley ( 7 ->10 câu thoi)

  giúp mình nha ,mình cần gấp 

  08/01/2019 |   9 Trả lời

 • What should a good friend do

  giúp mình với mình cần gấp

  08/01/2019 |   9 Trả lời

 •                                               Thương lắm thầy cô ơi

  Hôm nay em đi đến trường, từng ánh mắt bên thầy cô. Cho em thơ ngàn câu hát, lời yêu thương vô bến bờ.Xinh tươi như hoa điểm mười, đẹp biết mấy tương lai ngày mai. Em yêu sao thầy cô giáo vì đàn em năm tháng vun trồng. Từng trang giáo án như những bông hoa, đẹp tươi trong nắng theo gió đưa hương, trên con đường thầy cô vẫn đi . Ngàn sao lấp lánh soi sáng đêm thâu, bài ca em hát ghi nhớ công ơn, cô thầy dạy dỗ em nên người 

  06/01/2019 |   11 Trả lời

 •  On Mother's Day  sons and daughters visit their mothers and bring _______(1) flowers and little presents. The eldest son must ______(2) his mother a good cake. If sons or daughters cannot be_______(3) their mother on that day, they usually_______(4) her presents.

   Mother's Day must be a day of rest_______(5) the mother of rest_______(6) the mother of the family, so her daughters_______(7) and the sons help to _______(8) the plates and dishes after dinner.

   In the United States and Canada, Mother's Day is the second Sunday in May. They have a _______(9) beautiful stamp for Mother's Day in the United States.

  31/12/2018 |   4 Trả lời

 • viết 1 đoạn văn về neighborhood

   

  27/12/2018 |   7 Trả lời

 • nêu cấp so sánh nhất của tính từ ngắn và dài trong tiếng anh

  23/12/2018 |   8 Trả lời

 • Các bạn viết dùm mình công thức của thì hiện tại và quá khứ đơn nhé

  20/12/2018 |   11 Trả lời

 • Từ careful có nghĩa là gì vậy

  20/12/2018 |   38 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1