RANDOM
IN_IMAGE

Có mấy cách phát âm từ ed

có mấy cách phát âm từ ed vậy các bạn? chỉ mình đặc điểm phân biệt giữa các cách phát âm đó nha!!!khocroi

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Có 3 cách phát âm đuôi ‘-ed’ là:  /ɪd/ , /t/ hay /d/.

  1. ‘ed’đọc là /t/:

  Nếu một từ kết thúc bằng một âm vô thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách vô thanh, nghĩa là /t/

  Cụ thể, những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ (cách nhớ: chợ xcà phê phải thiếu sữa) thì ‘ed’ sẽ được đọc là /t/

  Ví dụ: watched /wɒtʃt/, missed /mɪst/ ,…

  2. ‘ed’ sẽ được đọc là /d/: Nếu một từ kết thúc bằng một âm hữu thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách hữu thanh, nghĩa là /t/

  Ví dụ: lived /lɪvd/, allowed /əˈlaʊd/

  3. ‘ed’ đọc là /ɪd/

  Một động từ tận cùng bằng /t/ hay /d/ thì ‘ed’ sẽ được đọc là /ɪd/.

  Tại sao lại như vậy? Vì một chữ đã tận cùng là 't' và 'd' (hai trường hợp trên) thì chúng ta không thể đọc là 't' hoặc 'd' được bởi lẽ người nghe sẽ rất khó nhận biết hơn nữa khó có thể đọc 2 âm 't' hoặc 2 ân 'd' kế bên nhau.

  Ví dụ: wanted/ˈwɒn.tɪd/ , needed /ˈniː.dɪd/

  * Chú ý:

  Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/

  • aged
  • blessed
  • crooked
  • dogged
  • learned
  • naked
  • ragged
  • wicked
  • wretched

  Ví dụ:
  • an aged man /ɪd/
  • a blessed nuisance /ɪd/
  • a dogged persistence /ɪd/
  • a learned professor - the professor, who was truly learned /ɪd/
  • a wretched beggar - the beggar was wretched /Id/

  Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường

  • he aged quickly /d/
  • he blessed me /t/
  • they dogged him /d/
  • he has learned well /d/

  Chúc bạn học tốt ! 

    bởi Nguyễn Mạnh Hải 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • Rearrange the words to make meaningful sentences

  1. my brother / eats / lunch / canteen / school / the / in / every / day /.

  2. the / my / father / goes / judo / club / every / Sunday / to /.

  3. school / year / the / in / Viet Nam / starts / on / Sep 5th.

  4. I / live / small / house / in / a / in / centre / the / of / the / village /.

  5. how / are / there / rooms / many / in / your / house / ?

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Complete the sentences. Put the verb into the corect form, positive or negative:

  1. I knew Sarah was very busy, so I ... her. (disturb)

  2. I was very tired, so I ... the party early. (leave)

  3. The bed was very uncomfortable. I ... very well. (sleep)

  4. The window was open and a bird ... into the room. (fly)

  5. The hotel wasn't very expensive. It ... very much. (cost)

  6. I was in a hurry, so I ... time to phone you. (have)

  7. It was hard carrying the bags. They ... very heavy. (be)

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • VIết một bài văn tả về trường của bạn bằng Tiếng Anh

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Write about the most frightening (or happy or difficult) experience you have ever had

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1. Điền giới từ:

  a. Please, stry...us tonight.

  b.Iam afraid...dogs very much.

  2.+Sắp xếp câu

     +Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh

  a.for / butter / breakfast / bread / and / i / to / have /  like /.

  b.to / visit / how often / grandparents / com / do / your / you / ?

  c.your / brush / you / to / usually / teeth / you / go / do / bed / before / ?

  d.on / there / TV / tonight / is / interesting / an / film /.

  e.where / new / remote control / that / i / buy / last week / ?

  g.i / turn up / TV / because / want / hear / music / clearly /.

  h.there / might / not / meeting / this afternoon / because / director / ill /.

  i.it / be / holiday / tomorrow / so / parents / not / have to / go / work /.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Trong Tiếng Anh khi nào phải thêm ing

  19/03/2019 |   2 Trả lời

 • Hãy tìm chức năng của danh từ

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Talk about the sport you like(badminton)

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Các bạn giúp mình nhé!!!!!!!!!!!!!!

  Bài tập :

  I . Fill in the comparison with as...as .

  1. John is(tall)............glen.
  2. Janet is(beautiful)..................jeniffer.
  3. You are(crazy)...................my sister.
  4. We can run(fast)..............they can.
  5. My mom is(not / strict)..................your mum.
  6. Your mobile phone is(not / trendy)................mine.
  7. matrix II was(not / interesting)..............matrix I.
  8. This yoghurt(not / taste / good).................the one I bought yesterday.
  9. I can do(many / gress-ups)................you.
  10. I(not / earn / much / money)................you do.

                                Bạn nào giúp mình,mình tick cho nhé thanks

   

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • dat cau hoi cho phan gach chan

  1, his class has 53 students

  2, Jim's flat is on the first floor

  3, we are in class 7B

  4, it's ten past twelve

  5, my sister is in grade ten

  6, she has lunch at 10.50

  7, there is a boy in the park

  8, that is our teacher

  9, Mr John lives in the country

  10, our school is small

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)