AMBIENT
UREKA

Có mấy cách phát âm từ ed

có mấy cách phát âm từ ed vậy các bạn? chỉ mình đặc điểm phân biệt giữa các cách phát âm đó nha!!!khocroi

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Có 3 cách phát âm đuôi ‘-ed’ là:  /ɪd/ , /t/ hay /d/.

  1. ‘ed’đọc là /t/:

  Nếu một từ kết thúc bằng một âm vô thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách vô thanh, nghĩa là /t/

  Cụ thể, những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ (cách nhớ: chợ xcà phê phải thiếu sữa) thì ‘ed’ sẽ được đọc là /t/

  Ví dụ: watched /wɒtʃt/, missed /mɪst/ ,…

  2. ‘ed’ sẽ được đọc là /d/: Nếu một từ kết thúc bằng một âm hữu thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách hữu thanh, nghĩa là /t/

  Ví dụ: lived /lɪvd/, allowed /əˈlaʊd/

  3. ‘ed’ đọc là /ɪd/

  Một động từ tận cùng bằng /t/ hay /d/ thì ‘ed’ sẽ được đọc là /ɪd/.

  Tại sao lại như vậy? Vì một chữ đã tận cùng là 't' và 'd' (hai trường hợp trên) thì chúng ta không thể đọc là 't' hoặc 'd' được bởi lẽ người nghe sẽ rất khó nhận biết hơn nữa khó có thể đọc 2 âm 't' hoặc 2 ân 'd' kế bên nhau.

  Ví dụ: wanted/ˈwɒn.tɪd/ , needed /ˈniː.dɪd/

  * Chú ý:

  Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/

  • aged
  • blessed
  • crooked
  • dogged
  • learned
  • naked
  • ragged
  • wicked
  • wretched

  Ví dụ:
  • an aged man /ɪd/
  • a blessed nuisance /ɪd/
  • a dogged persistence /ɪd/
  • a learned professor - the professor, who was truly learned /ɪd/
  • a wretched beggar - the beggar was wretched /Id/

  Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường

  • he aged quickly /d/
  • he blessed me /t/
  • they dogged him /d/
  • he has learned well /d/

  Chúc bạn học tốt ! 

    bởi Nguyễn Mạnh Hải 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON