YOMEDIA
NONE

Choose A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions: She only felt relaxed after a few months working for him.

Choose A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions: She only felt relaxed after a few months working for him. 

A. She used to feel relaxed working for him a few months.

B. A few months ago, she didn’t find it relaxed working for him.

C. Only after a few months working for him did she feel relaxed.

D. It was not until a few months working for him did she feel relaxed.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Kiến thức đảo ngữ

  Only after/ only when + N(time) / S + V + sth, TĐT + S + V

  Tạm dịch: She only felt relaxed after a few months working for him. = Only after a few months working for him did she feel relaxed.

  (Cô chỉ cảm thấy thoải mái sau vài tháng làm việc cho anh. = Chỉ sau vài tháng làm việc cho anh ấy, cô ấy mới cảm thấy thoải mái.)

  Chọn C

    bởi Nguyễn Thị Thanh 31/10/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF