ON
ADMICRO
VIDEO_3D

viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: she forgot her toothbrush when she was paking she didn't........

viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1)she forgot her toothbrush when she was paking

she didn't........

2)in spite of having a terrible headache she went to work all the same

she went to work although.......

3)he felt very nervous at the interview but he got the job

he got the job despite............

4)everyone loves hong nhung because she behaves well

because of.........

5)although it rained heavily we still went to school

despite

6)his father used to tell hhim what to do

he used to ........

7)i think the train will possibly be dayed

the train ..............

8)despite having diffculties i never lose heart

though ..........

9)in spite of a taking a taxi thuy still arrived late for the meeting

though..........

10)because of the high cost of visiting ha long bay there are fewer tourists here this year

because............................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

  1)she forgot her toothbrush when she was paking

  she didn't remember her toothbrush when she was paking

  2)in spite of having a terrible headache she went to work

  she went to work although she had a terrible headache

  3)he felt very nervous at the interview but he got the job

  he got the job despite feeling very nervous at the interview

  4)everyone loves hong nhung because she behaves well

  because of her good behavior, everyone loves hong nhung

  5)although it rained heavily we still went to school

  despite the heavy rain, we still went to school

  6)his father used to tell hhim what to do

  he used to be told what to do by his father

  7)i think the train will possibly be dayed

  the train is thought to possibly be delayed

  8)despite having diffculties i never lose heart

  though i have difficulties, i never lose heart

  9)in spite of a taking a taxi thuy still arrived late for the meeting

  though she took a taxi ,thuy still arrived late for the meeting

  10)because of the high cost of visiting ha long bay, there are fewer tourists here this year

  because the cost of visiting ha long bay is high, there are fewer tourists here this year

    bởi Đào Nguyễn Quỳnh Anh 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1)she forgot her toothbrush when she was paking

  she didn't remember (about) her toothbrush when she was paking

  2)in spite of having a terrible headache she went to work all the same

  she went to work although.. she had a terrible headache

  3)he felt very nervous at the interview but he got the job

  he got the job despite...... feeling very nervous at the interview

  4)everyone loves hong nhung because she behaves well

  because of..... her good behavior, everyone loves Hong Nhung

  5)although it rained heavily we still went to school

  despite heavy rain, we still went to school

  6)his father used to tell hhim what to do

  he used to ........ be told what to do by his father

  7)i think the train will possibly be dayed

  the train .............. is thought to possibly be dayed

  8)despite having diffculties i never lose heart

  though .......... I have difficulties, I never lose heart

  9)in spite of a taking a taxi thuy still arrived late for the meeting

  though.......... Thuy took a taxi, she still arrived late for the meeting

  10)because of the high cost of visiting ha long bay there are fewer tourists here this year

  because........... the cost of visting HL bay is high, there are fewer tourists here this year

    bởi Huỳnh Nguyễn Anh Thư 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4, Because of behaving well, everyone loves Hong Nhung

  5, Despite it rained heavily , We still went to school

  6, He used to be told what to do by his father

  7, the train is thought to be possibly be dayed

   

    bởi Tuyền Khúc 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4, Because of behaving well, everyone loves Hong Nhung

  5, Despite it rained heavily , We still went to school

  6, He used to be told what to do by his father

  7, the train is thought to be possibly be dayed

   

    bởi Tuyền Khúc 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4, Because of behaving well, everyone loves Hong Nhung

  5, Despite it rained heavily , We still went to school

  6, He used to be told what to do by his father

  7, the train is thought to be possibly be dayed

   

    bởi Tuyền Khúc 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtienganh_lop10

 

YOMEDIA
1=>1