ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết lại các câu sau,giữ nghĩa không đổi với những từ bắt đầu cho sẵn there is a magazine on the table?

Viết lại các câu sau,giữ nghĩa không đổi với những từ bắt đầu cho sẵn.

1.There is a magazine on the table.

The magazine. ....

2.Lan is Hung's younger sister

Hung is...

3.Mai is Mrs.Hong's daughter

Mrs.Hong is...

4.The weather today is very nice

What...... !

5.These books are very interesting

What......!

Help meeeeeeeeeee

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Viết lại các câu sau,giữ nghĩa không đổi với những từ bắt đầu cho sẵn.

  1.There is a magazine on the table.

  The magazine is on the table.

  2.Lan is Hung's younger sister

  Hung is Lan's older brother

  3.Mai is Mrs.Hong's daughter

  Mrs.Hong is Mai's mother

  4.The weather today is very nice

  What nice weather !

  5.These books are very interesting

  What interesting books!

    bởi Đỗ Huỳnh Vy Thảo 13/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtienganh_lop10

 

YOMEDIA
1=>1