ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Give the correct form of word He won a silver medal, but he (not/win) a gold medal?

1. He won a silver medal, but he (not/win).................a gold medal.

2. I practise Art by (draw).............................many painting.

3. Milk (usually/keep)........................in the fridge.

4. The living standard (already/improve)..........................by the new policy.

5. Overpopulation (not/bring).....................much benefit to big cities.

6. Mrs.Cross (be)...................a teacher for twenty years before she became a head teacher.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. He won a silver medal, but he (not/win)........didn't win .........a gold medal.

  2. I practise Art by (draw).......drawing .......many painting.

  3. Milk (usually/keep).....is usually kept ..........in the fridge.

  4. The living standard (already/improve).......has already been improved .......by the new policy.

  5. Overpopulation (not/bring)..........is not brought ...........much benefit to big cities.

  6. Mrs.Cross (be)......has been .............a teacher for twenty years before she became a head teacher.

    bởi Đỗ Văn Xuân 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtienganh_lop10

 

YOMEDIA
1=>1