Kể 1 số từ mượn là tên các đơn vị đo độ lường,...

bởi thu phương 11/01/2019

Bài 3 : Hãy kể 1 số từ mượn : 

a, Là tên các đơn vị đo độ lường, ví dụ : mét

b, Là tên 1 số bộ phận của chiếc xe đạp, ví dụ : ghi đông

c, Là tên 1 số đồ vật, ví dụ : ra-đi-ô

 

Câu trả lời (5)

 •   a. Tên các đơn vị đo lường : xăng- ti - mét ; đề- ca - mét ; ki - lô - mét

       b. Tên một số bộ phận của xe đạp : ghi đông ; pê - đan ; gác - đờ - bu

       c. Tên một số đồ vật : cát sét ; pi - a -nô  

  bởi Đoàn Thảo Nguyên 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Là tên các đơn vị đo lường,
  Ví Dụ: mét, trượng, ki- lo-mét, ki-lo-gam
  b) Là tên các bộ phận của chiếc xe đạp,
  Ví Dụ: ghi đông, pẽ đan, gác-đờ-bu
  c) Là tên 1 số đồ vật,
  Ví Dụ: ra - đi - ô, vi-ô-lông, xoong, xích.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a. Là tên các đơn vị đo lường: mét, lít, ki-lô-mét, ki-lô-gam, lít, tá (bút)...
  b. Là tên một số bộ phận của chiếc xe đạp: gác-dờ-sen, gác-dờ-bu, ghi- đông, pê-đan, , đĩa xiđi ...
  c. Là tên một số đồ vật: ra-đi-ô, vi-ô-lông, ác-cooc-đi-ông,ghi-ta ...

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a, met, kilogam, centimet, gio,phut,..

  b, yen xe; gac ba ga; ban dap

  c, ban;ghe;tivi

  bởi Tuyền Khúc 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hãy kể 1 số từ mượn:
  a) Là tên các đơn vị đo lường,
  Ví Dụ: mét, trượng, ki- lo-mét, ki-lo-gam
  b) Là tên các bộ phận của chiếc xe đạp,
  Ví Dụ: ghi đông, pẽ đan, gác-đờ-bu
  c) Là tên 1 số đồ vật,
  Ví Dụ: ra - đi - ô, vi-ô-lông, xoong, xích.

  bởi B Ming_ 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan