Liễu Thăng bị chém ở đâu?

bởi Bi do 06/10/2018

liễu thăng bị chém ở đâu

Câu trả lời (2)

  • Trần Lựu ra nghênh chiến rồi giả thua bỏ chạy để dẫn Liễu Thăngvào trận địa mai phục của Lê Sát. Liễu Thăng khinh địch chỉ dẫn 100 quân kỵ đuổi theo, bị chém đầu mà chết vào ngày 20 thángChín. Minh thực lục ghi lại, ngày 25 tháng 12 năm 1427, Liễu Thăng bị giết Trấn Di Quan (tức Ải Nam Quan).

    bởi Nguyễn Tiên 06/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Trấn Di Quan (tức Ải Chi Lăng).

    bởi Đinh Trí Dũng 06/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan