ADMICRO
VIDEO

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi về mặt văn hoá, xã hội?

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi về mặt văn hoá, xã hội?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

  • Nhà Hán đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở Âu Lạc cùng với người Việt.
  • Bắt người Việt phải theo phong tục, tập quán của người Hán nhằm biến người Việt thành người Hán (đồng hoá nhân dân ta, tiêu diệt hoàn toàn dân tộc ta).
    bởi thùy trang 03/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Như người trên

    bởi Phan Việt Anh 12/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán  có cac thay đổi lớn:
  Năm 1917 , Triệu Đà sát nhập Âu Lạc vào Nam Việt , biến 2 quận của Trung Quốc là Giao Chỉ và Cửu Chân .
  Năm 111 TCN , nhà Hán thay nhà Triệu thống trị Âu Lạc và lập ra Châu Giao .
  Đứng đầu Châu Giao là thứ sử người Hán .
  Đứng đầu quận là Thái thú coi việc chính trị và Đô Úy coi việc quân sự.( người Hán )
  Đứng đầu huyện là Lạc tướng ( người Việt)
  Từ huyện trở xuống bộ máy như củ.
  Hằng năm , chúng bắt dân ta phải nộp thuế, cống nạp...
  Phải theo phong tục người Hán 
  - Đất nước bị chia ra, nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, bị mất tên...
  - Mất độc lập, người phương Bắc cai trị nước ta...
  - Chính sách đô hộ tàn bạo trong bóc lột kinh tế và chế độ cai trị thâm hiểm

    bởi Vũ Minh Khang 13/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đất nước: Nhà Hán chia Âu Lạc thành 3 quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

     + Đứng đầu châu là Thứ sử.

     + Đứng đầu quận là Thái úy (coi việc chính trị), Đô úy (coi việc quân sự). Tất cả đều là người Hán.

     + Đứng đầu huyện là Lạc tướng (người Việt trị dân như cũ).

    bởi Chu Chu 01/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON