ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 15 Nước Âu Lạc (tt)

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nằm ở vùng đất Cổ Loa
  • B. Hình dáng thàn thắt lại như Cổ Lọ hoa
  • C. Thành gồm ba vòng khép kín theo hình soáy trôn ốc
  • D. Thành giống hình Cái Loa
  • A. 16km
  • B. 160km
  • C. 60km
  • D. 1600m
   
   
  • A. Chiến luỹ
  • B. Công trình phòng thủ
  • C. Hiện đại
  • D. Thành trì
  • A. Có luỹ cao, mang thế phòng thủ
  • B. Có hào sâu
  • C. Có ụ chiến đấu
  • D. Là công sự phòng thủ, có lực lượng quân đội, bộ, thuỷ binh
  • A. 5-15m
  • B. 5-10m
  • C. 5-20m
  • D. 10-20m
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)