ON
YOMEDIA
VIDEO

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc với nước ta trong thời kì Bắc thuộc?

TRÌNH BÀY CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN TRNG QUỐC VỚI NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ BẮC THUỘC ?????

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chế độ cai trị

  a) Tổ chức bộ máy cai trị

  Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt Thời nhà Hán, Âu Lạc bị chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chi cùng với một số quận của Trung Quốc Đến thời nhà Tuỳ và nhà Đường, nước ta lại bị chia làm nhiều châu Từ sau khi lật đổ được chính quyền

  Của Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ tăng cường việc kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện

  b) Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hoá về văn hoá

  Chính quyền đô hộ thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện chính sách đồn điền, nấm độc quyền về muối và sắt

  Quan lại trong chính quyền đô hộ dựa vào quyền hành, ra sức bóc lột dân chúng đế làm giàu

  Chu Thặng, Thứ sử Giao Châu, đã tâu với vua Hán : Giao Châu ở nơi xa cách, quan lại (người Hán) tập tục tham ô, làm đủ điều gian trá, trưỏng sử tha hổ bạo ngược, bóc lột muôn dân

  Các triều đại phong kiến phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán được đưa vào đất Âu Lạc cũ để thực hiện chính sách nói trên và mở một số lớp dạy chữ Nho Tuy nhiên, dưới thời Bắc thuộc, Nho giáo chỉ

  có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận

  Chính quyền đô hộ áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy đấu tranh của nhân dân ta

    bởi Nguyễn Linh Nhi 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1