Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 25 Ôn tập chương III

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là Bắc thuộc vì? 

  • A. Mất tự chủ
  • B. Thời ấy nước ta không còn vua quan
  • C. Không có chủ quyền
  • D. Bị lệ thuộc
 • Câu 2:

  Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến ở Trung Quốc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc nhằm: 

  • A. Đồng hóa dân tộc biến nước ta thành quận huyện của chúng
  • B. Vơ vét của cải
  • C. Xóa tên nước ta
  • D. Tàn sát nhân dân
 • Câu 3:

  Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa năm nào? 

  • A. 40
  • B. 180
  • C. 30
  • D. 140
 • Câu 4:

  Cấm Khê - Ba Vì - Hà Tây là

  • A. Vùng đất lịch sử
  • B. Vùng đất nhiều người tài
  • C. Nơi cầm cự quyết liệt và hi sinh của Hai Bà Trưng
  • D. Vùng đất linh thiêng
 • Câu 5:

  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tồn tại từ năm:

  • A. 40-42
  • B. 40-45
  • C. 40-43
  • D. 40-44
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn