Xác định R biết đốt cháy hoàn toàn 10.8 gam một kim loại R trong khí oxi thu được 20.4 gam oxit?

bởi Nguyễn Thanh Thảo 17/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn 10.8 gam một kim loại R có hóa trị không đổi trong bình khí oxi thu được 20.4 gam oxit của kim loại R.

a) Viết PTHH

b) Hãy cho biết tên kim loại

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của oxit là R2Ox

  4R+xO2 \(\rightarrow\)2R2Ox

  Ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nR=nR2Ox

  \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{5,4}{R}=\dfrac{20,4}{2R+16x}\)

  \(\Leftrightarrow\)5,4(2R + 16x)=20,4R

  \(\Leftrightarrow\)10,8R+86,4x=20,4R

  \(\Leftrightarrow\)86,4x=9,6R

  \(\Leftrightarrow\)9x=R

  Ta có bảng:

  x=1 x=2 x=3
  R=9(loại) R=18(loại) R=27(chọn)

  Vậy R là Al

  bởi Châu Minh Tú 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan