AMBIENT

Xác định m mỗi kim loại có trong hỗn hợp biết cho 343g Mg, Al tác dụng với H2SO4 thu được 7,84 lít H2?

bởi Lê Nhi 14/05/2019

hỗn hợp Y gồm Mg và Al có nMg: nAl =2:1. để hòa tan hết 1 lượng Y người ta cần dùng 343g dung dịch H2SO4 loãng sau phản ứng thu được 7,84l khí H2 (đktc). hãy xác định

a,khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Y đã tham gia phản ứng

b, nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 đã dùng

c,nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số mol của Mg tham gia pứ

  => 0,5x là số mol Al tham gia pứ

  nH2 = \(\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\) mol

  Pt: Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2

  .....x............x.................x...........x

  ....2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2

  ...0,5x.....0,75x............0,25x...........0,75x

  Ta có: \(x+0,75x=0,35\)

  Giải ra \(x=0,2\)

  a) mMg tham gia pứ = 0,2 . 24 = 4,8 (g)

  mAl tham gia pứ = \(\dfrac{0,2}{2}.27=2,7\left(g\right)\)

  b) Theo pt ta có: nH2SO4 = nH2 = 0,35 mol

  mH2SO4 = 0,35 . 98 = 34,3 (g)

  C% dd H2SO4 = \(\dfrac{34,3}{343}.100\%=10\%\)

  c) nMgSO4 = x = 0,2 mol

  mMgSO4 = 0,2 . 120 = 24 (g)

  nAl2(SO4)3 = 0,25x = 0,25 . 0,2 = 0,05 mol

  mAl2(SO4)3 = 0,05 . 342 = 17,1 (g)

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mdd sau pứ = mhh kim loại + mdd H2SO4 - mH2

  ....................= (4,8 + 2,7) + 343 - (0,35 . 2) = 349,8 (g)

  C% dd MgSO4 = \(\dfrac{24}{349,8}.100\%=6,86\%\)

  C% dd Al2(SO4)3 = \(\dfrac{17,1}{349,8}.100\%=5\%\)

  bởi Phạm Tuyết Trinh 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>