ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Xác định A biết A có 16p?

Giúp mik vs !!!!!!!!! mik đag cần gấp oho

1) Cho các nguyên tử có kí hiệu là các chữ cái và số proton như nhau:

5A;8B;17C;6D;8E;17F;17H

Các nguyên tử sau cùng một nguyên tố hóa học là ?

2) Hợp chất kim loại M với nhóm PO4 có công thức là M3(PO4)2. PTK=267. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào

3) Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết:

a. Tên và KHHH của A

b. Số e của A

c. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử H và O?

4) Nguyên tử X nặng bằng 1/2 nguyên tử Y và nguyên tử Y nặng bằng 1,5 nguyên tử khối của Z.

a. Tính nguyên tử khối của X

b. Viết KHHH của X và Y. Biết Z là nguyên tố oxi

5) So sánh xem nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn nguyên tử H,S,C bao nhiêu lần.

6) Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử lưu huỳnh. Tính khối lượng nguyên tử X và viết KHHH của X

Thank các bạn nhiều !ok

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1: +) 5A(Bo)

  +) 8B,8E(O)

  +) 17C,17F,17H(Cl)

  +) 6D(C)

  Câu 2: Ta có : \(PTK_{M_3\left(PO_4\right)_2}=267\)

  \(\Leftrightarrow3.M+\left(31+16.4\right).2=267\)(Theo mình nghĩ là nhôm(Al) nhưng làm tròn không tới)

  Câu 3: a) A là Lưu huỳnh (S)

  b) e=16

  c) Nguyên tử A nặng gấp: \(\dfrac{32}{1}\)lần nguyên tử H và \(\dfrac{32}{16}\) lần nguyên tử O

  Câu 4: Ta có: \(NTK_Z\left(NTK_O\right)=16\)

  \(\Rightarrow NTK_Y=16.1,5=24\)

  \(\Rightarrow NTK_X=\dfrac{24}{2}=12\)

  a) NTKX=12

  b)KHHH của X (C) và Y(Mg)

  Câu 5:

  +) Ta có : \(\dfrac{NTK_O}{NTK_H}=\dfrac{16}{1}=16\)

  Vì 16 > 1 nên nguyên tử Oxi nặng hơn nguyên tử Hidro 16 lần

  +) Ta có: \(\dfrac{NTK_O}{NTK_S}=\dfrac{16}{32}=0,5\)

  Vì 16 < 32 nên nguyên tử Oxi nhẹ hơn nguyên tử Lưu huỳnh 0,5 lần

  +) Ta có: \(\dfrac{NTK_O}{NTK_C}=\dfrac{16}{12}=\dfrac{4}{3}\)

  Vì 16 > 12 nên nguyên tử Oxi nặng hơn nguyên tử Cacbon \(\dfrac{4}{3}\) lần

  Câu 6: Ta có: \(NTK_S=32\Rightarrow NTK_X=32.2=64\left(Cu\right)\)

  \(m_{Cu}=64.1,6605.10^{-24}=1,06272.10^{-22}\left(g\right)\)

  KHHH của X là Cu (Đồng)

    bởi Nguyễn Hải Triều 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1