YOMEDIA
ZUNIA12

Tính m1 + m2 + m3 biết đốt cháy hoàn toàn m1 gam khí etilen (\(C_2H_4\)) cần 7,392 lít khí oxi (đktc), thu được m2 gam khí \(CO_2\) và m3 gam khí \(H_2O\).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Số mol khí O2 là: nO2 = 0,33 mol

  PTHH: C2H4 + 3O2 → 2CO2 ↑+ 2H2O

  0,11 ....... 0,33 (mol)

  m1 = mC2H4 = 0,11.(12.2+4) = 3,08 g

  mO2 = 0,33.32 = 10,56g

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  mC2H4 + mO2 = mCO2 + mH2O

  → mCO2 + mH2O = 3,08 + 10,56 = 13,64 hay m2 + m3 = 13,64 g

  Vậy m1 + m2 + m3 = mC2H4 + mCO2 + mH2O = 3,08+13,64 = 16,72 gam.

    bởi Lê Chí Thiện 12/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF