YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 25 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 25 Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi giúp các em học sinh Sự oxi hóa 1 chất là sự tác dụng của oxi với chất đó. Biết dẫn ra được những ví dụ để minh họa. Phản ứng hóa hợp là phản ứng trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu. Oxi có 2 ứng dụng quan trọng: hô hấp của người và động vật; dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản suất.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF