ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 25 Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 25 về Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi - Hóa học 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Sự tác dụng của đơn chất với oxi
  • B. Sự tác dụng của hợp chất với oxi
  • C. Sự tác dụng của một chất với oxi
  • D. Sự tác dụng của nhiều chất với nhau
  • A. Hai chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  • B. Một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  • C. Nhiều chất được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu
  • D. Một chất được tạo thành từ một chất ban đầu
   
   
  • A. Sự hô hấp
  • B. Sự đốt nhiên liệu
  • C. Dập tắt các đám cháy
  • D. Cả A và B
  • A. Cây nến cháy sáng chói.
  • B. Cây nến cháy bình thường.
  • C. Cây nến bị tắt ngay.
  • D. Cây nến cháy một lúc rồi tắt.
  • A. Hô hấp  
  • B. Dập tắt đám cháy
  • C. Tránh bị bỏng
  • D. Liên lạc với bên ngoài
 • Câu 6:

  Những lĩnh vực quan trọng nhất chỉ khí oxi

  • A. Sự hô hấp
  • B. Sự đốt nhiên liệu
  • C. Dùng trong phản ứng hóa hợp
  • D. Cả A và B
 • Câu 7:

  Đâu không là phản ứng hóa hợp

  • A. 2Cu + O2 → 2CuO
  • B. Fe + O2 → FeO
  • C. Mg + S → MgS
  • D. FeO+ 2HCl → FeCl2 + H2O
 • Câu 8:

  Cho phản ứng CaO + H2O → Ca(OH)2. Tính số mol của canxi hidroxit biết khối lương của CaO là 5,6 g

  • A. 0,01 mol
  • B. 1 mol
  • C. 0,1 mol
  • D. 0,001 mol
 • Câu 9:

  Chọn đáp án đúng

  • A. Trong thế kỉ 19, oxi thường đi trộn với nito oxit để làm chất giảm đau
  • B. Oxi được dung làm chất khử
  • C. Phản ứng hóa hợp là 1 chất sau khi có nhiệt độ tạo thành 2 chất
  • D. Cả 3 đáp án
 • Câu 10:

  Cho các câu sai :

  a. Oxi cung cấp cho sự hô hấp của con người

  b. Oxi tác dụng trực tiếp với halogen

  c. Phản ứng hóa hợp là 2 chất phản ứng tạo thành duy nhất 1 chất sản phẩm

  d. Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí

  Câu đúng là

  • A. a,b,c
  • B. a,d
  • C. a,c
  • D. cả 3 đáp án
 

 

YOMEDIA
1=>1