Tính m sản phẩm thu được khi đốt 3,2g sắt trong khí Oxi?

bởi Nguyễn Thị Lưu 24/04/2019

Tính khối lượng chất sản phẩm thu được khi đốt hết 13,2 g kim loại sắt trong khí Oxi dư ( nhiệt độ cao)

Help me !!!!khocroi

Câu trả lời (1)

 • Ta có phương trình:

  \(3Fe+2O_2\rightarrow Fe_3O_4\)

  \(nFe=\dfrac{13,2}{56}=\dfrac{33}{140}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow nFe_3O_4=\dfrac{33}{140}:3=\dfrac{11}{140}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow mFe_3O_4=\dfrac{11}{140}.232=\dfrac{638}{35}\left(g\right)\)

  bởi Nhật My 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan