AMBIENT

Oxit là gì?

bởi Tay Thu 13/05/2019

Câu 2: Chọn các cụm từ thích hợp cho dưới đây, điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây.

Nguyên tố; oxi; hợp chất; oxit; hai; tính oxi hóa; tính khử; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất;

a) Oxit là……………..của…………..nguyên tố, trong đó có một………….là…………Tên của oxit là tên……………cộng với từ……………..

b) Trong các chất khí, hiđro là khí………….Khí hiđro có ………….Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có …………….vì…………………của chất khác; CuO có ……………vì cho chất khác.

Câu 3. Lập CTHH của hợp chất gồm 2 nguyên tố sau và tính phân tử khối của các hợp chất vừa lập được :

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu 2: Chọn các cụm từ thích hợp cho dưới đây, điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau đây.

  Nguyên tố; oxi; hợp chất; oxit; hai; tính oxi hóa; tính khử; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất;

  a) Oxit là…hợp chất…………..của……hai……..nguyên tố, trong đó có một……nguyên tố…….là…oxi………Tên của oxit là tên……nguyên tố……cộng với từ……oxit………..

  b) Trong các chất khí, hiđro là khí……nhẹ nhất…….Khí hiđro có ………tính khử….Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có …tính khử………….vì………chiếm oxi…………của chất khác; CuO có ………tính oxi hóa……vì cho chất khác.

  bởi nguyễn lê đại ngọc 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>