RANDOM

Nêu cách gọi của oxit kim loại?

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 16/04/2019

Cho mình hỏi xíu::

Cách gọi của oxit kim loại là : Tên KL + Hóa trị ( nếu KL có nhiều mức hóa trị)+ oxit.

Nhưng tại sao hợp chất \(MnO_2\) lại đọc là Mangan ddixoxit trong khi Mangan là kim loại ????

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Trơng ctrinh lớp 8 chưa đưa ra các định nghĩa về oxit axit và oxit bazo. Các em chỉ nhận biết dựa vào dấu hiệu oxit axit là oxit của phi kim; oxit bazo là oxit của kim loại. Đối với hầu hết oxit thì dấu hiệu nhận biết này là đúng. Tuy nhiên một số trường hợp thì lại sai, ví dụ: CrO3, Mn2O7 là oxit axit (mặc dù Cr, Mn là kim loại).

    - Đối với trường hợp MnO2: MnO2 là oxit lưỡng tính ( mang cả tính chất của oxit axit và oxit bazo) (loại này sẽ được học ở lớp 9), do tính axit trội hơn nên nó được gọi tên theo cách gọi tên oxit axit.

    bởi Hoàng Thu Uyên 16/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>